Trnovo, Ilirska Bistrica - Xlô-ven-ni-a (Slovenia) (SI)
Nearby
vĩ độ: N 45° 34' 28"
kinh độ: E 14° 13' 53"
Đất Nước: Ilirska Bistrica, Xlô-ven-ni-a (Slovenia) (SI)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 2.49° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 59%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!