Trnovo, Ilirska Bistrica - Xlô-ven-ni-a (Slovenia) (SI)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 24.01° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 60%
áp lực: 1019 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!