Trgovište, Kumanovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 42° 12' 32"
kinh độ: E 21° 41' 59"
Đất Nước: Kumanovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 26.42° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 31%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!