Tovmach, Cherkasy - U-crai-na (Ukraine) (UA)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 17.84° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 49%
áp lực: 1018.3 hPa
Các sân bay
- Panchevo
- Glodosy
- Volnyy Gay
- Cherkasy International Airport [CKC]
- Kirovograd Airport [KGO]
- Lomovatoye
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!