Torelló, Catalunya - Tây Ban Nha (ES)
Nearby
vĩ độ: N 42° 2' 46"
kinh độ: E 2° 16' 0"
Đất Nước: Catalunya, Tây Ban Nha (ES)
dân số: 13,808
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 8.29° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 1%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
- Sân bay Girona-Costa Brava [GRO]
- Aeroclub Cerdanya
- Sabadell Airport [QSA]
- Andorra - La Seu d'Urgell Airport [LEU]
- Barcelona–El Prat Airport [BCN]
- Perpignan–Rivesaltes Airport [PGF]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Torell%C3%B3%2BCatalunya%2BT%C3%A2y%2BBan%2BNha%2BES&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!