Toanbib, Papua - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 5° 6' 23"
kinh độ: E 140° 43' 53"
Đất Nước: Papua, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 16.5° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 95%
áp lực: 1007 hPa
Các sân bay
- Oksibil Airport [OKL]
- Tumolbil [TLP]
- Tabubil Airport [TBG]
- Okao Airport [OKV]
- Munbil [LNF]
- Tarabits Airport [TRJ]
- Yapsiei [KPE]
- Kungim Airstrip [KGM]
- Tifalmin Airport [TFB]
- Ningerum Airport [NGR]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!