Tiancicheng, Henan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 32° 1' 14"
kinh độ: E 114° 58' 20"
Đất Nước: Henan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 19.67° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 76%
áp lực: 1020.64 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!