Tiancicheng, Henan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 32° 1' 14"
kinh độ: E 114° 58' 20"
Đất Nước: Henan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 1.94° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 59%
áp lực: 1034 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!