T’ezhaghbyur, Ararat - Ác-mê-ni-a (Armenia) (AM)
Nearby
vĩ độ: N 39° 53' 4"
kinh độ: E 45° 1' 40"
Đất Nước: Ararat, Ác-mê-ni-a (Armenia) (AM)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: -0.58° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 84%
áp lực: 895.67 hPa
Các sân bay
- Zvartnots International Airport [EVN]
- Maku International Airport [IMQ]
- Nakhchivan International Airport [NAJ]
- Iğdır Airport [IGD]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!