Terao-kamata, Kanagawa - Nhật Bản (JP)
Nearby
vĩ độ: N 35° 26' 49"
kinh độ: E 139° 25' 23"
Đất Nước: Kanagawa, Nhật Bản (JP)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 25.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 55%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Atsugi United States Naval Air Station [NJA]
- Zama Airfield
- Chofu Airport
- Tokyo International Airport [HND]
- Iruma Ab
- Kisarazu Ab
- Honda Airport
- Tateyama Ab
- Narashino
- Shimofusa Ab
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Teraokamata%2BKanagawa%2BNh%E1%BA%ADt%2BB%E1%BA%A3n%2BJP&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!