Telukan, Tây Java - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 6° 24' 25"
kinh độ: E 108° 13' 18"
Đất Nước: Tây Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 27.06° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 75%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Majalengka Kertajati International Airport [KJT]
- Penggung Airport [CBN]
- Husein Sastranegara International Airport [BDO]
- Lapangan Terbang Sulaeman
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!