Tārkeshwar, State of Uttarakhand - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 29° 57' 3"
kinh độ: E 79° 1' 12"
Đất Nước: State of Uttarakhand, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 9.49° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 66%
áp lực: 843.2 hPa
Các sân bay
- Jolly Grant Airport [DED]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!