Tanki Rid, Berovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
  vĩ độ: N 41° 39' 7"
  kinh độ: E 22° 45' 15"
  Đất Nước: Berovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 4.12° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
  áp lực: 1019 hPa
  Các sân bay
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!