Tanki Rid, Berovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 39' 7"
kinh độ: E 22° 45' 15"
Đất Nước: Berovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mưa vừaMưa vừa
nhiệt độ hiện tại: 26.82° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 61%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!