Tanjung Air Raja, Terengganu - Mã Lai (Ma-lay-xi-a) (MY)
vĩ độ: N 5° 55' 41"
kinh độ: E 102° 42' 59"
Đất Nước: Terengganu, Mã Lai (Ma-lay-xi-a) (MY)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 27.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Redang Airport [RDN]
- Kota Bharu Airport [KBR]
- Sultan Mahmud Airport [TGG]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!