Tanjongfajar, Lampung - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 5° 5' 27"
kinh độ: E 104° 54' 17"
Đất Nước: Lampung, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 28.41° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 80%
áp lực: 1014.32 hPa
Các sân bay
- Radin Inten II Airport [TKG]
- Gunung Batin Airport [AKQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!