Talangtekut, Lampung - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 5° 10' 36"
kinh độ: E 105° 4' 41"
Đất Nước: Lampung, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 30.35° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 69%
áp lực: 998.98 hPa
Các sân bay
- Radin Inten II Airport [TKG]
- Gunung Batin Airport [AKQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!