Tabun A, Nusa Tenggara Timur - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
  vĩ độ: S 10° 13' 35"
  kinh độ: E 123° 34' 13"
  Đất Nước: Nusa Tenggara Timur, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 25.5° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 79%
  áp lực: 1012.15 hPa
  Các sân bay
  - Kupang El Tari Airport [KOE]
  - Roti Airport [RTI]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!