Tử Cầu, Hưng Yên - Việt Nam (VN)
Nearby
vĩ độ: N 20° 55' 54"
kinh độ: E 106° 1' 24"
Đất Nước: Hưng Yên, Việt Nam (VN)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 24.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 98%
áp lực: 1003 hPa
Các sân bay
- Hanoi / Gialam
- Sân bay Quốc tế Nội Bài [HAN]
- Sân Bay Hòa Lạc
- Sân bay Kiến An
- Cat Bi International Airport [HPH]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=T%E1%BB%AD%2BC%E1%BA%A7u%2BH%C6%B0ng%2BY%C3%AAn%2BVi%E1%BB%87t%2BNam%2BVN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!