Suak Uleue, Aceh - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: N 4° 21' 53"
kinh độ: E 95° 52' 59"
Đất Nước: Aceh, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 28.9° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 67%
áp lực: 1007.91 hPa
Các sân bay
- Cut Nyak Dhien Airport [MEQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!