Stella, North-West - Nam Phi (ZA)
Nearby
vĩ độ: S 27° 26' 30"
kinh độ: E 24° 41' 20"
Đất Nước: North-West, Nam Phi (ZA)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 33.09° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 21%
áp lực: 1012.6 hPa
Các sân bay
- Vryburg Airport [VRU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!