Sopotski Dol, Kumanovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
  vĩ độ: N 42° 13' 17"
  kinh độ: E 21° 42' 0"
  Đất Nước: Kumanovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 31.28° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 19%
  áp lực: 1017 hPa
  Các sân bay
  - Skopje International Airport [SKP]
  - Skopje
  - Pristina International Airport (PIA) [PRN]
  - Leskovac Airport
  - Bojnik Airport
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!