Sopotska Ševarina, - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 42° 13' 51"
kinh độ: E 21° 42' 9"
Đất Nước: , Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 8.77° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 86%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!