Songnam, Gyeongsangnam-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 34° 43' 13"
kinh độ: E 128° 1' 34"
Đất Nước: Gyeongsangnam-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 16.12° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 75%
áp lực: 1026 hPa
Các sân bay
- Yeosu/Suncheon Airport [RSU]
- Sacheon Airport [HIN]
- Jinhae Airport [CHF]
- Busan / Gimhae International Airport [PUS]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!