Songgam, Papua - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 5° 7' 39"
kinh độ: E 140° 42' 22"
Đất Nước: Papua, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mưa vừaMưa vừa
nhiệt độ hiện tại: 18.41° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Oksibil Airport [OKL]
- Tumolbil [TLP]
- Okao Airport [OKV]
- Tabubil Airport [TBG]
- Munbil [LNF]
- Tarabits Airport [TRJ]
- Kungim Airstrip [KGM]
- Yapsiei [KPE]
- Ningerum Airport [NGR]
- Mindiptana Airport [MDP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!