Songdam, Gyeongsangbuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 36° 36' 26"
kinh độ: E 128° 21' 20"
Đất Nước: Gyeongsangbuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 13.83° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 66%
áp lực: 1026 hPa
Các sân bay
- Yechon Ab [YEC]
- Songmu Ab
- Cheongju International Airport [CJJ]
- Daegu International Airport [TAE]
- Wonju Airport [WJU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!