Songam, Jeollabuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 35° 24' 46"
kinh độ: E 126° 42' 23"
Đất Nước: Jeollabuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
Mưa cường độ nặngMưa cường độ nặng
nhiệt độ hiện tại: 17.24° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
- Gwangju Airport
- Kwangju Ab [KWJ]
- Gunsan Airport [KUV]
- Muan International Airport [MWX]
- Jeon Ju Airport [CHN]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!