Songam, Jeollabuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 35° 23' 49"
kinh độ: E 126° 34' 35"
Đất Nước: Jeollabuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 15.68° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 58%
áp lực: 1020 hPa
Các sân bay
- Gwangju Airport
- Kwangju Ab [KWJ]
- Muan International Airport [MWX]
- Gunsan Airport [KUV]
- Jeon Ju Airport [CHN]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!