Songam, Gyeongsangbuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 36° 37' 44"
kinh độ: E 128° 17' 42"
Đất Nước: Gyeongsangbuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 6.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 1019 hPa
Các sân bay
- Yechon Ab [YEC]
- Songmu Ab
- Cheongju International Airport [CJJ]
- Daegu International Airport [TAE]
- Wonju Airport [WJU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!