Sŏjae-dong, P'yŏngan-namdo - Bắc Triều Tiên (KP)
Nearby
vĩ độ: N 39° 29' 26"
kinh độ: E 125° 58' 10"
Đất Nước: P'yŏngan-namdo, Bắc Triều Tiên (KP)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 15.67° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 73%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Pyongyang Sunan International Airport [FNJ]
- Onchon
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=S%C5%8Fjaedong%2BP%27y%C5%8Fngannamdo%2BB%E1%BA%AFc%2BTri%E1%BB%81u%2BTi%C3%AAn%2BKP&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!