Slanište, Kumanovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 16.87° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 1007 hPa
Các sân bay
- Skopje International Airport [SKP]
- Skopje
- Pristina International Airport (PIA) [PRN]
- Leskovac Airport
- Bojnik Airport
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Slani%C5%A1te%2BKumanovo%2BMax%C3%AA%C4%91%C3%B4nia%2BMacedonia%2BMK&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!