Siliṅgeḍā̃ḍā, - Nê-pan (Nepal) (NP)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 27° 26' 38"
  kinh độ: E 85° 23' 34"
  Đất Nước: , Nê-pan (Nepal) (NP)
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: 20.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
  áp lực: 1013 hPa
  Các sân bay
  - Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
  - Simara Airport [SIF]
  - Mountain Airport [MWP]
  - Ramechhap Airport [RHP]
  - Raxaul Airport
  - Jiri Airport [JIR]
  - Langtang Airport [LTG]
  - Janakpur Airport [JKR]
  - Bharatpur Airport [BHR]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!