Sīdī Bū al Qāsim, Al Marqab - Libya (LY)
vĩ độ: N 32° 32' 6"
kinh độ: E 14° 24' 0"
Đất Nước: Al Marqab, Libya (LY)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 25.28° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 23%
áp lực: 1020 hPa
Các sân bay
- Misratah Airport [MRA]
- Bani Walid Airport [QBL]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=S%C4%ABd%C4%AB%2BB%C5%AB%2Bal%2BQ%C4%81sim%2BAl%2BMarqab%2BLibya%2BLY&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!