Shpola, Cherkasy - U-crai-na (Ukraine) (UA)


Nearby
vĩ độ: N 49° 0' 24"
kinh độ: E 31° 23' 40"
Đất Nước: Cherkasy, U-crai-na (Ukraine) (UA)
dân số: 18,689
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 22.3° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 58%
áp lực: 1009.09 hPa
Các sân bay
- Panchevo
- Glodosy
- Cherkasy International Airport [CKC]
- Lomovatoye
- Volnyy Gay
- Kirovograd Airport [KGO]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!