Shimosaki, Fukuoka Prefecture - Nhật Bản (JP)
Nearby
  vĩ độ: N 33° 43' 45"
  kinh độ: E 130° 56' 2"
  Đất Nước: Fukuoka Prefecture, Nhật Bản (JP)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 23.96° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 64%
  áp lực: 1011 hPa
  Các sân bay
  - Tsuiki Ab
  - Kitakyushu Airport [KKJ]
  - Ashiya Ab
  - Ozuki Ab
  - Yamaguchi Ube Airport [UBJ]
  - Sân bay Fukuoka [FUK]
  - Hofu Ab
  - Oita Airport [OIT]
  - Saga Airport [HSG]
  - Kumamoto Airport [KMJ]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!