Shalaginovy, Kirov - Nga (RU)
Nearby
vĩ độ: N 58° 28' 19"
kinh độ: E 48° 35' 8"
Đất Nước: Kirov, Nga (RU)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 8.62° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 76%
áp lực: 997.9 hPa
Các sân bay
- Pobedilovo Airport [KVX]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!