Shalaginovy, Kirov - Nga (RU)
Nearby
vĩ độ: N 58° 28' 19"
kinh độ: E 48° 35' 8"
Đất Nước: Kirov, Nga (RU)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 0.46° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 98%
áp lực: 1019 hPa
Các sân bay
- Pobedilovo Airport [KVX]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!