Selište, Kumanovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 42° 12' 53"
kinh độ: E 21° 41' 46"
Đất Nước: Kumanovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 31.27° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 19%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!