Sāwari, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 20° 10' 13"
kinh độ: E 79° 17' 33"
Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 16.33° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 74%
áp lực: 998.15 hPa
Các sân bay
- Chandrapur Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!