Sāvari, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 19° 59' 49"
kinh độ: E 79° 32' 42"
Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 30.94° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 41%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
- Chandrapur Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!