Sathani Anamai Ban Phet, Chaiyaphum - Thái Lan (TH)
Nearby
vĩ độ: N 16° 19' 25"
kinh độ: E 102° 16' 15"
Đất Nước: Chaiyaphum, Thái Lan (TH)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 13.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 82%
áp lực: 1020 hPa
Các sân bay
- Khon Kaen Airport [KKC]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!