Satāri, Goa - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 15° 32' 32"
kinh độ: E 74° 10' 24"
Đất Nước: Goa, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
đám mâyđám mây
nhiệt độ hiện tại: 24.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 69%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
- Goa International Airport [GOI]
- Belgaum Airport [IXG]
- Hubli Airport [HBX]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!