, - ()
Nearby
  vĩ độ: N 15° 32' 32"
  kinh độ: E 74° 10' 24"
  Đất Nước: Goa, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: 28.37° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 79%
  áp lực: 1008 hPa
  Các sân bay
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!