Sāngalvādi, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 20° 24' 43"
kinh độ: E 77° 39' 59"
Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 30.57° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 53%
áp lực: 1005 hPa
Các sân bay
- Akola Airport [AKD]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!