Salamansa, São Vicente - Cáp-ve (CV)
Nearby
vĩ độ: N 16° 54' 11"
kinh độ: W 24° 56' 36"
Đất Nước: São Vicente, Cáp-ve (CV)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 23.99° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 89%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Cesária Évora Airport [VXE]
- Agostinho Neto Airport [NTO]
- Preguiça Airport [SNE]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Salamansa%2BS%C3%A3o%2BVicente%2BC%C3%A1pve%2BCV&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!