Urbanización Salamanca, Lima - Pê-ru (PE)
Nearby
vĩ độ: S 12° 4' 26"
kinh độ: W 76° 58' 55"
Đất Nước: Lima, Pê-ru (PE)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 16.6° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
áp lực: 1003 hPa
Các sân bay
- Sân bay quốc tế Jorge Chávez [LIM]
- Santa Maria Airport [SMG]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Urbanizaci%C3%B3n%2BSalamanca%2BLima%2BP%C3%AAru%2BPE&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!