Safari, - Ô-man (OM)
Nearby
vĩ độ: N 22° 53' 14"
kinh độ: E 57° 32' 44"
Đất Nước: , Ô-man (OM)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 18.25° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 61%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Adam Airport [AOM]
- Rustaq Airport [MNH]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!