Safari, - Ô-man (OM)
Nearby
vĩ độ: N 22° 53' 14"
kinh độ: E 57° 32' 44"
Đất Nước: , Ô-man (OM)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 19.01° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 961.8 hPa
Các sân bay
- Adam Airport [AOM]
- Rustaq Airport [MNH]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!