Sadāri, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 24° 42' 7"
kinh độ: E 82° 55' 3"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 29.24° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 77%
áp lực: 1006.05 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!