Sadāri, Jammu and Kashmīr - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 33° 14' 50"
kinh độ: E 76° 11' 31"
Đất Nước: Jammu and Kashmīr, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: -2.19° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 67%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!