Sadāri, Jammu and Kashmīr - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 33° 14' 50"
kinh độ: E 76° 11' 31"
Đất Nước: Jammu and Kashmīr, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 1.24° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 89%
áp lực: 698.2 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!