Sa Nam Ban Huai Thaeng Ngu, Krabi - Thái Lan (TH)
Nearby
vĩ độ: N 8° 4' 10"
kinh độ: E 99° 5' 3"
Đất Nước: Krabi, Thái Lan (TH)
dân số: NA
Mưa cường độ nặngMưa cường độ nặng
nhiệt độ hiện tại: 25.14° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
- Sân bay Krabi [KBV]
- Sân bay quốc tế Phuket [HKT]
- Trang Airport [TST]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Sa%2BNam%2BBan%2BHuai%2BThaeng%2BNgu%2BKrabi%2BTh%C3%A1i%2BLan%2BTH&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!