Rusinovo, Berovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 41' 14"
kinh độ: E 22° 48' 30"
Đất Nước: Berovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: 2,173
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 24.38° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 46%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!