River Wieko, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 46' 4"
kinh độ: E 6° 21' 23"
Đất Nước: Niger, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 36.9° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 39%
áp lực: 1009.08 hPa
Các sân bay
- Minna Airport [MXJ]
- Bida
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!