River Shaba, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
  vĩ độ: N 0° 0' 0"
  kinh độ: E 0° 0' 0"
  Đất Nước: ()
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 22.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
  áp lực: 1010 hPa
  Các sân bay
  - Minna Airport [MXJ]
  - Bida
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!