River Diangbako, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 44' 17"
kinh độ: E 6° 22' 45"
Đất Nước: Niger, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 35.62° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 28%
áp lực: 989.44 hPa
Các sân bay
- Minna Airport [MXJ]
- Bida
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!