Rio Tanque da Cancela, Bahia - Ba Tây (Bra-xin) (BR)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 13° 1' 0"
  kinh độ: W 40° 24' 0"
  Đất Nước: Bahia, Ba Tây (Bra-xin) (BR)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 19.59° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
  áp lực: 952.16 hPa
  Các sân bay
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!