Rio Tanque da Cancela, Bahia - Ba Tây (Bra-xin) (BR)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 19.79° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 90%
áp lực: 953.16 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!