Rio Tanque da Cancela, Bahia - Ba Tây (Bra-xin) (BR)
Nearby
vĩ độ: S 13° 1' 0"
kinh độ: W 40° 24' 0"
Đất Nước: Bahia, Ba Tây (Bra-xin) (BR)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 24.45° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 72%
áp lực: 949.19 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!